ฉะเชิงเทรา

มัสยิดในฉะเชิงเทราจำนวน 65 มัสยิด


อ.เมืองฉะเชิงเทรา

มัสยิดยามีอุ้ลอียาดะห์
ทะเบียนเลขที่ : 1
ที่อยู่ : 4 ม.8 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย สมาน มะสี
มัสยิดอัลวารุ้ลอิสลามเสมอเซ
ทะเบียนเลขที่ : 3
ที่อยู่ : 6 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย บุลเลาะ หวังเกษม
มัสยิดมู่ร่อกี้บุ้ลอิสลามลาดน้ำขาว
ทะเบียนเลขที่ : 4
ที่อยู่ : ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย วีระ มัดดียะห์
มัสยิดซอลีฮุ้ลอิสลามเปรง
ทะเบียนเลขที่ : 5
ที่อยู่ : ม.2 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย บดินทร์ มูเนาวาเราะห์
มัสยิดนูรุ้นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 6
ที่อยู่ : ม.1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย อุสมาน อาดัม
มัสยิดมัสยิดกลางประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทะเบียนเลขที่ : 38
ที่อยู่ : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

อิหม่าม :
โทร.

นาย สินน้ำใจ กำแพงเพ็ชร์
089-6115989,038-814108

มัสยิดมัจมาอุ้ลอีบาดะห์
ทะเบียนเลขที่ : 52
ที่อยู่ : ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย อุสมาน ดวงบัณฑิตสุข
มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 45
ที่อยู่ : ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย ซัน วงษ์ยีเมาะ
มัสยิดอัลอิกเอม
ทะเบียนเลขที่ : 48
ที่อยู่ : ม.3 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย ไมตรี พิจารณา

อ.บางน้ำเปรี้ยว

มัสยิดนูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่ : 7
ที่อยู่ : 9 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ปรีชา ดิเจริญ
มัสยิดมัจย์มูลอุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 8
ที่อยู่ : 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อีซา ตะมะ
มัสยิดดารุนมุตตะกีน
ทะเบียนเลขที่ : 9
ที่อยู่ : 5 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ฮานาฟี สังขยารอ
มัสยิดบายานุดดีน
ทะเบียนเลขที่ : 10
ที่อยู่ : 14 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย มูฮฎหมัดเตาเฟก นิกาเจ
มัสยิดนูรุ้ลฮูดา
ทะเบียนเลขที่ : 11
ที่อยู่ : 11 ม.13(คลอง16 คู้น้อย) ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย สมชาย หมุดประภากร 087-1146484
มัสยิดดารุ่นอีบาดะห์
ทะเบียนเลขที่ : 12
ที่อยู่ : 2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย สุดิน อีซา
มัสยิดดารุนนาอีม
ทะเบียนเลขที่ : 13
ที่อยู่ : 11 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย มนชัย โซ๊ะเฮง
มัสยิดดารุนซ่าอาดะห์
ทะเบียนเลขที่ : 14
ที่อยู่ : 4 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ฮำมาลี มาหมัด
มัสยิดซิอารุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 16
ที่อยู่ : 8 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย หวัง ดารงค์
มัสยิดตุ้ลวาตอนียะห์
ทะเบียนเลขที่ : 17
ที่อยู่ : 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์
อิหม่าม : นาย สมาน แย้มอุทัย
มัสยิดอารุ้ลค็อยร๊อด
ทะเบียนเลขที่ : 18
ที่อยู่ : 5 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย สุบิน มะดิมุ
มัสยิดก็ยาอุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 19
ที่อยู่ : 11 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ฮานีกีน แคะไหม
มัสยิดอะห์หมัดซาซุนอียะห์
ทะเบียนเลขที่ : 20
ที่อยู่ : 9 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย รีส เกาะมุด
มัสยิดใบติ้ดตักวา
ทะเบียนเลขที่ : 21
ที่อยู่ : 12 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย โซน นรินทร
มัสยิดกามาลุ้ลอิสลามขนอนทอง
ทะเบียนเลขที่ : 22
ที่อยู่ : 4 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย บุญยามิน มันดะมัน
มัสยิดอีนุ้นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 23
ที่อยู่ : 16 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย เลาะ เลาะหมุด
มัสยิดอันอับฮาร์
ทะเบียนเลขที่ : 24
ที่อยู่ : 2 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ฟัด กาสุรงค์
มัสยิดกูวาติ้นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 25
ที่อยู่ : 5 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ปรีชา มะหะมาน
มัสยิดมัสลีฮาตุ้ลมุสลีมีน
ทะเบียนเลขที่ : 26
ที่อยู่ : 2 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย มิน มะติมุ
มัสยิดลี่วาอิ้ลฮัมคี
ทะเบียนเลขที่ : 27
ที่อยู่ : 5 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อิหม่าม : นาย เลาะห์ อิซซา
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
ทะเบียนเลขที่ : 28
ที่อยู่ : 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์
อิหม่าม : นาย มะหะเม็ด บินอิสหาก
มัสยิดดารุนสะลาม
ทะเบียนเลขที่ : 29
ที่อยู่ : 14 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อารุณ อีซอ
มัสยิดอัดตักวา
ทะเบียนเลขที่ : 31
ที่อยู่ : 20 ม.7 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อดุลย์ เซ็นหลวง
มัสยิดยามีอุ๊ลคอยร็อต
ทะเบียนเลขที่ : 32
ที่อยู่ : 7 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย สมัด บินสอั้ด
มัสยิดนาซีฮาตุสซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่ : 33
ที่อยู่ : 16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อาหมัด มัดรัง
มัสยิดบุสตานุ้ลอารีฟีน
ทะเบียนเลขที่ : 34
ที่อยู่ : 13 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อุสแก๊ส อาลี
มัสยิดอั้ลยุซรอแคราย
ทะเบียนเลขที่ : 35
ที่อยู่ : 8 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย เจ๊ะหมัด มูซอ
มัสยิดดารุนเอียะซาน
ทะเบียนเลขที่ : 37
ที่อยู่ : 3 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ปรีชา สมาน
มัสยิดใบตุ้ลเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่ : 39
ที่อยู่ : 10 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย มัด มะซอ
มัสยิดคอยรุ้ลลามิลีน
ทะเบียนเลขที่ : 40
ที่อยู่ : 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ศิริ บุญมาเลิศ
มัสยิดนูรูสซุนนะ
ทะเบียนเลขที่ : 41
ที่อยู่ : 5 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย สอาด อับดุลเลาะห์
มัสยิดดารุ้ลมะฮ์วา
ทะเบียนเลขที่ : 42
ที่อยู่ : 15 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย สงวน โซ๊ะเฮง
มัสยิดยามิอุ้ลคอยรอติ้ล
ทะเบียนเลขที่ : 43
ที่อยู่ : 3 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย วิทยา ดอเลาะมาน
มัสยิดนูรุ้ลมูฮำมะดียะห์
ทะเบียนเลขที่ : 44
ที่อยู่ : 11 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย การีม มูฮำหมัด
มัสยิดดารุ้ลเอี๊ยะติซอม
ทะเบียนเลขที่ : 46
ที่อยู่ : 8 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย พิสูจน์ และอิ่ม
มัสยิดซีอะห์
ทะเบียนเลขที่ : 47
ที่อยู่ : 9 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย วัลลพ เกตุสมบูรณ์
มัสยิดอัลฮาดี
ทะเบียนเลขที่ : 49
ที่อยู่ : 5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์
อิหม่าม : นาย วุฒิ ปานตระกูล
มัสยิดนูรุ้ลอะมีน
ทะเบียนเลขที่ : 50
ที่อยู่ : 10 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อีซา ซำเซ็น
มัสยิดย่ามาอะตุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่ : 51
ที่อยู่ : 10 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย นาวี แสงสุวรรณ
มัสยิดอัลฮุสนา
ทะเบียนเลขที่ : 54
ที่อยู่ : 5 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อูเซ็น ปานโด๊ะ
มัสยิดคอยรุ้ลอาบีดีน
ทะเบียนเลขที่ : 55
ที่อยู่ : - - 15 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ประเสริฐ กุจิ๊
มัสยิดดอนทอง
ทะเบียนเลขที่ : 56
ที่อยู่ : - - - 14 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย จริน มู่ฮำหมัดอารี
มัสยิดอันนูร
ทะเบียนเลขที่ : 57
ที่อยู่ : - - - 7 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ประสพ โต๊ะซั่นดี
มัสยิดดารุ้ลอันซ๊อร
ทะเบียนเลขที่ : 58
ที่อยู่ : - - - 9 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย มูซา และเยาะ
มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์
ทะเบียนเลขที่ : 59
ที่อยู่ : - - - 11 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ดุดม ฮีมวิเศษ
มัสยิดอัลฟุรกอน
ทะเบียนเลขที่ : 60
ที่อยู่ : - - 5 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย ดีเดช ธรรมะ
มัสยิดดารุ่นอับรอร
ทะเบียนเลขที่ : 61
ที่อยู่ : - - - 8 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย สุระชัย มังเดชะ
มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่ : 62
ที่อยู่ : - - - 1 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม :  
มัสยิดอิศลาฮุ้ลกุลูบ
ทะเบียนเลขที่ : 63
ที่อยู่ : - - - 8 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม :  
มัสยิดเราฎ่อตุ้ลญีนาน
ทะเบียนเลขที่ : 64
ที่อยู่ : 32/3 - - 8 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม :  
มัสยิดอัลคอยรียะห์
ทะเบียนเลขที่ : 65
ที่อยู่ : 7 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม :  
มัสยิดอัลอิศลาห์
ทะเบียนเลขที่ : 66
ที่อยู่ : 9 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
อิหม่าม : นาย อามาด รอดเพียน

อ.บางปะกง

มัสยิดเนียะมะตุ้ลอิสลามปีกกา
ทะเบียนเลขที่ : 30
ที่อยู่ : 7 ต.สองคลอง อ.บางปะกง
อิหม่าม : นาย สมศักดิ์ นิมา

อ.บ้านโพธิ์

มัสยิดยัมอี๊ยะตุ้ลอิสลาม (เกาะไร่)
ทะเบียนเลขที่ : 2
ที่อยู่ : ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์
อิหม่าม : นาย ยูซบ บินกาซัน

อ.แปลงยาว

มัสยิดอัลบุซรอ
ทะเบียนเลขที่ : 53
ที่อยู่ : ม.1 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว
อิหม่าม : นาย พวง ดอระมาน
Copyrights © 2009 www.muslim-business.net All Rights Reserved.
Email : info@muslim-business.net
counter